Dovanų kupono taisyklės

DOVANŲ KUPONO GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMO TVARKA IR TAISYKLĖS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiuo dokumentu nustatoma UAB „VIKSPANA“ dovanų kuponų pratęsimo tvarka ir sąlygos.
1.2. Šis dokumentas skirtas visiems „VIKSPANA“ klientams.
1.3. Šis dokumentas įsigalioja nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d.
1.4. Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo tvarka ir taisyklės taikomos visiems dovanų kuponams, nepriklausomai nuo jų įsigijimo dienos.

2. TVARKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

2. 1. Dovanų kuponas – UAB „ VIKSPANA “ spa centre parduotas dovanų kuponas su kupono informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti teikiamas paslaugos.
2.2. Partneris – UAB „ VIKSPANA “ paslaugų platintojai: Gera dovana, Laisvalaikio dovanos, Pasiutusi Lapė, Beta.lt, Grupinis.lt, Dovanų sala, Dovanų manija, Dovanų šalis ir kiti dovanų kuponų platintojai.
2.3. Partnerių dovanų kuponas – tai kuponas pirktas ne UAB „VIKSPANA“,o pas kitus paslaugų platintojus: Gera dovana, Laisvalaikio dovanos, Pasiutusi Lapė, Beta.lt, Grupinis.lt, Dovanų sala, Dovanų manija, Dovanų šalis ir kiti dovanų kuponų platintojai.
2.4 . Centrinis biuras – UAB „ VIKSPANA “ centrinis biuras, esantis adresu: K. Donelaičio g.27, Kaunas LT-44240.
2.5. Klientas – asmuo, įsigijęs arba gavęs UAB “VIKSPANA“ spa centro dovanų kuponą.

3. PRATĘSIMO SĄLYGOS

3. 1. Klientų prašymai pratęsti Dovanų kuponą priimami šiais kanalais: UAB „ VIKSPANA “ spa centre, telefonu, elektroniniu paštu:
3. 1. 1. Prašyme Klientas privalo nurodyti: Dovanų kupono numerį, vardą bei pavardę.
3. 2. Atsakymas dėl galimybės pratęsti Dovanų kuponą Klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo pratęsti gavimo.
3. 3. Pratęsti galima tik pasibaigusio galiojimo Dovanų kuponą.
3. 4. Gali būti pratęstas tik nepanaudotas ir nesugadintas Dovanų kuponas, kuriame aiškiai matomas Dovanų kupono numeris.
3. 5. Dovanų kupono galiojimo pratęsimas galimas tik vieną kartą per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį nuo Dovanų kupono galiojimo pabaigos datos.
3. 6. Vieną kartą pratęsto Dovanų kupono pakartotinai pratęsti negalima.
3. 7. Dovanų kupono galiojimą pratęsti galima papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.
3. 8. Dovanų kupono galiojimą pratęsti galima tik UAB „VIKSPANA“ Centriniame biure.
3. 9. Partnerių dovanų kuponai nepratęsiami:
3.9.1. Norint prasitęsti Partnerių dovanų kuponą, reikia kreiptis tiesiogiai į atitinkamą įmonę, kurioje buvo pirktas kuponas.
3. 10. Pratęsimo atlikimas:
3. 10. 1. Jei Klientas ateina į UAB „ VIKSPANA “ Centrinį biurą, Kliento Dovanų kupono galiojimo laikas pratęsiamas nedelsiant, jei atitinka sąlygas nurodytas šių taisyklių 3. 3., 3. 4., 3. 5., 3. 6., 3. 9. punktuose, Klientui sumokėjus 4.1. punkte numatytą mokestį.
3. 10. 2. Jei Klientas ateina į UAB „VIKSPANA“ Centrinį biurą, tačiau Kliento Dovanų kuponas neatitinka sąlygų, nurodytų 3. 3., 3. 4., 3. 6., 3. 9. punktuose, Kliento Dovanų kuponas negali būti pratęstas.
3. 10. 3. Jei Klientas ateina į UAB „VIKSPANA “Centrinį biurą, tačiau Kliento Dovanų kupono galiojimo laikas nepasibaigęs, UAB „VIKSPANA “darbuotojas informuoja Klientą, kada ir kuriam laikui Dovanų kuponas galės būti pratęstas.

4. PRATĘSIMO MOKESTIS

4. 1. Dovanų kupono galiojimo pratęsimui taikomas mokestis:
4. 1. 1. 5 ( penki) eurai .
4. 2. Atliekant pratęsimą UAB „VIKSPANA“ Centriniame biure, Klientas pratęsimo mokestį už Dovanų kupono pratęsimą gali sumokėti grynaisiais arba banko mokėjimo kortele.

5. SKUNDAI IR PRETENZIJOS

5. 1. Klientas, kurio Dovanų kuponas neatitinka sąlygų, nurodytų šių taisyklių/šios tvarkos 3. 3., 3. 4., 3. 5., 3. 6., 3. 9. punktuose ir negali būti pratęsta, turi teisę pareikšti pretenziją UAB „VIKSPANA“ administracijai:
5. 1. 1. Elektroniniu paštu info@sauleja.lt.
5. 1. 2. Registruotu paštu adresu K. Donelaičio g.27, Kaunas LT-44240.
5. 1. 3. Atnešti tiesiogiai į UAB „VIKSPANA“ Centrinį biurą.
5. 2. Klientas pretenzijoje privalo nurodyti:
5. 2. 1. Kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris/elektroninis paštas.
5. 2. 2. Dovanų kupono numerį.
5. 2. 3. Priežastis, dėl kurių Dovanų kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laiku.
5. 3. UAB „VIKSPANA“ administracija įsipareigoja pateikti klientui atsakymą į pretenziją per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo.
5. 4. UAB „VIKSPANA“ atsakyme į pretenziją privalo būti nurodytas sprendimas pratęsti/nepratęsti Dovanų kupono bei sprendimo priežastys, jei Dovanų kuponas nepratęsiamas.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. 1. Klientas įsigydamas Dovanų kuponą sutinka su šioje tvarkoje pateikta informacija.
6. 2. Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo tvarka skelbiama UAB „VIKSPANA“ internetinėje svetainėje.
6. 3. UAB „VIKSPANA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo tvarką ir taisykles.